Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131393346 МУСАЛА КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.”Русалка”3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на международен стандарт ISO 20000 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието" BG161PO003-2.1.02-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз