Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175341963 Симела-СР
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София пл."Славейков" №11,ет.2,офис 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на стандартите ISO 2001 и ISO 14001в предприятието на ЕТ "ТЕЛЕМАТ- МИЛКО МИЛАНОВ"" BG161PO003-2.1.02-0012-C0001
„Сигурност чрез закона, гъвкавост чре колективно трудово договаряне" BG051PO001-2.1.03-0001-C0001
Без граници BG051PO001-4.1.03-0308-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз