Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117687952 Евромашстрой ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.Цар Калоян" №1,вх.А,ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«Модернизация на линии за производство на тръби в “ЗПТ”АД, гр. Стралджа» BG161PO003-2.1.01-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз