Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101800537 Сдружение "Югозападна инициатива"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул.Дъбровска N 37,ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация BG051PO002-2.3.02-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз