Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175761180 Сдружение с обществено полезна дейност "Образователна палитра"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Слави Шкаров" № 4, вх. В, ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на Звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле BG051PO001-5.1.04-0040-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз