Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200494750 ЕВРООДИТ РУСЕ
Булстат
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Ул.”Белмекен” 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Повишаване на конкурентноспособността на Изолат ООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.02-0190-C0001 250,00
"ВИП СОФТУЕР" - Стандартизирана и конкурентноспособна ИТ фирма BG161PO003-2.1.02-0192-C0001 1 000,00
“ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МУФЕНИ ГОФРИРАНИ С ДВОЙНА СТЕНА РЕ/РР КАНАЛНИ ТРЪБИ” BG161PO003-2.1.01-0059-C0001 1 000,00
Повишаване на конкурентноспособността на ИРИМ ЕООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0108-C0001 250,00
Доставка и въвеждане в експлоатация на линия за тестване на херметичността и проверка на теглото на аерозолни флакони BG161PO003-2.1.06-0261-C0001 2 800,00
Подобряване на конкурентоспособността на „Булметал” ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти BG161PO003-2.1.07-0070-C0001 3 500,00
Сертифициране на Инфрабулимпекс ЕООД съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 BG161PO003-2.1.08-0020-C0001 1 400,00
"Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД" BG161PO003-2.1.11-0163-C0001 4 900,00
Въвеждане в експлоатация на трансферна преса за производство на аерозолен ринг за аерозолен флакон BG161PO003-2.1.13-0483-C0001 2 800,00
Социализация чрез образователна интеграция BG051PO001-4.1.05-0049-C0001 2 650,00
"Онлайн земеделска къща-софтуерна платформа и прилежащи услуги" BG161PO003-1.1.05-0231-C0001 2 000,00
Повишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД BG161PO003-2.1.13-0445-C0001 7 800,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз