Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811182163 ВИСЛА ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич УЛ."КНЯЗ БОРИС I" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентноспособност чрез високо средно стандартно качество BG161PO003-2.1.02-0042-C0001
"Нова квалификация - старт за ново развитие" BG051PO001-2.1.02-0083-C0001
“Придобиване на професионална квалификация за осигуряване на гъвкава и дълготрайна заетост” BG051PO001-2.1.02-0500-C0001
Модел за икономическо активиране на трайно безработни и обезкуражени лица (МИАТБОЛ) BG051PO001-1.1.07-0025-C0001
Технологична модернизация на "МЕГА СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД BG161PO003-2.1.13-0501-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “ФИЛ-КО” ЕООД чрез разширяване на дейността и обновяване на производството BG161PO003-2.1.13-0325-C0001
"Професионална квалификация и устойчива заетоста" BG051PO001-2.1.16-0001-C0001
"Професионализъм и опит за сигурно бъдеще" BG051PO001-2.1.16-0019-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА "ФИЛ-КО" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0368-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз