Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121746004 „СИМЕНС” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София ул. „Кукуш” 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Знанието във ваши ръце - инвестиция в човешкия патенциал чрез обучения за развитие на ключови компетенции за заети лица" 28.05.2010 8,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За прозрачно, ефективно, компетентно управление на Софийски окръжен съд (СОС) BG051PO002-1.5.01-0004-C0001
Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие BG051PO002-3.3.04-0001-C0001
Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София BG161PO001-1.1.08-0012-C0001
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МЦ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1141-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване BG161PO003-2.3.01-0048-C0001
Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи /ИКСРОБ/ BG161PO003-1.1.06-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз