Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130345786 "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Красно село, бул. "Тотлебен" 21
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване качеството на услугите в областта на здравеопазването, чрез разширяване на знания и умения на заетия персонал в „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ”” ЕАД гр. София 08.10.2010 220 542 152 571 74 727 152 570 11,00 Приключен
"Усъвършенстване на организацията на труд и инвестиции в безопасност и здраве при работа" 17.06.2013 0 0 50 000 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз