Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130410305 „ОХЛ ЖС” АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София „Христо Белчев” № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница" BG161PO004-1.0.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз