Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812233900 "Държавно горско стопанство - Средец" ДП
Седалище Област: Бургас Oбщина: Средец 8300 Средец Средец, ул. "Васил Коларов" № 92




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Съхраняване на стабилността на горските екосистеми чрез актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на персонала" 26.05.2010 9,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като изпълнител.



Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз