Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103628972 Офис Експрес Сървисис ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв.Гара Искър,ул. 5004 №5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на квалификацията на служителите на Офис Експрес Сървисис ООД 08.04.2008 52 534 42 027 37 856 42 027 18,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и изпитване на качествено нови противомаститни лекарствени продукти от природни вещества, приложими във ветеринарната мидицина" BG161PO003-1.1.01-0035-C0001
"Разработка на иновативен продукт за ефикасна системна профилактика на зоонозата Дирофилариоза" BG161PO003-1.1.01-0055-C0001
Системни решения за енергийна ефективност чрез подобряване на професионалната компетентност и адаптивността на персонала BG051PO001-2.1.02-0073-C0001
Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите BG051PO001-3.3.04-0028-C0001
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите на "Хенкел България" ЕООД BG051PO001-2.1.02-0430-C0001
Активна грижа в общността за хора с тежки психични разстройства BG051PO001-5.2.06-0217-C0001
Социални услуги за достоен и по-добър живот BG051PO001-5.2.07-0050-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO002-3.3.02-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз