Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175431236 "КОРЕС" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Високотехнологичен бизнес инкубатор/ офис 213
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно 30.09.2011 348 311 313 480 37 858 313 433 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление BG161PO001-4.2.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз