Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101619985 Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул. Св. Димитър Солунски 66
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Разработване на планове за управление на речните басейни” 07.04.2009 9 596 084 9 596 084 0 8 967 208 49,00 Приключен
Разработване на планове за управление на риска от наводнения 29.09.2012 1 628 161 1 628 161 0 1 368 928 48,73 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз