Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107554850 "ДАНАС КОМЕРС" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. "Орловска"20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на иновативен елемент от стоманобетон в производствения процес на Кастело Прикаст" BG161PO003-1.1.04-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз