Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175054080 ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България" 17.01.2012 1 249 814 1 249 814 18 600 1 249 814 48,60 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна" BG161PO005-3.0.01-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз