Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131348155 Сдружение "Център за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цар Освободител" 15, Юридически факултет, кабинет 313
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд- град Плевен и Административен съд –град Габрово BG051PO002-2.4.09-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз