Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "БЕЗ ИМЕ" ЕООД
Булстат
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Р-н Одесос ул. ХАН АСПАРУХ No 30, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавната агенция по горите /ДАГ/ BG051PO002-1.2.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз