Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831669342 ЕТ Одитконсулт - Г. Хаджийски
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в производство на Многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите BG161PO003-1.1.07-0232-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз