Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Ирина Радевска
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Ал. Пушкин №9, бл.63
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит BG051PO001-7.0.07-0163-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз