Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE120434695 Drello Ing.Paul Drewell GmbH&Co.KG
Седалище Държава: Германия (Germany) Germany, 41179 Monchengladbach, Andreas Bornes Str. 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряване в производството на иновативен заряд за очистване на повърхностите на технологични агрегати и устройство за приложението му” BG161PO003-1.1.07-0594-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз