Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176788981 ТехноЛогика - Информационно обслужване
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Червена стена" № 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001 2 454 410,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз