Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147171564 Си Енд Кей 2007
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. Македония №89, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион BG161PO003-1.2.02-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз