Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121013781 Новотика ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе 133, сграда БИЦ Изот, огис 296
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и внедряване на спектрометър с фемтосекундно времево разрешение за изследване на свръхбързи молекулни процеси BG161PO003-1.1.05-0106-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз