Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200173171 СМАРТ МИЙТИНГС ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София област София (столица), община Столична гр. София 1799 район р-н Младост ж.к. Младост 2, бл. 221 А, ет. 8, ап. 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура BG161PO003-2.4.01-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз