Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130461680 "Макбул - ИС" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Света Троица", бл. 333, вх. Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективна координация и партньорство при разработване на Общински план за развитие на Община Белово за периода 2014-2020година BG051PO002-1.3.07-0177-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз