Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103922568 КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Област Варна; Община Варна; ПК 9000; Населено място гр. Варна; Район р-н Одесос; ул. СЛАВЯНСКА 11; Ет. 1;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна BG161PO003-2.3.02-0309-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз