Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202166706 "Савидж" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Кръстю Пастухов № 4, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на иновативно интернет пространство „E-Health communication“ - Социална комуникация за здраве BG161PO003-1.1.05-0296-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз