Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130251760 "Еко Принт Зайков и Сие" СД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Александър Стамболийски" 38 , ап. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН НА ДАННИ С ПУБЛИКУВАНИ РЕГИСТРИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА BG051PO002-3.2.06-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз