Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176800483 Обединение "Ефективна Администрация"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, п.к. 1421, ул. "Св.Седмочисленици" 9, ет.6, ап.29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето BG051PO002-1.1.08-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз