Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121829261 ЕТ „Фина 99 – Надка Динкова“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Връбница ж.к. МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, ВРЪХ МАНЧО, бл. 1, вх. 3, ет. 2, ап. 160
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" BG161PO003-1.1.06-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз