Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121510724 ЕТ „Беми – Елена Маслинкова“
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София район р-н Младост ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 72, вх. 6, ет. 5, ап. 133
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" BG161PO003-1.1.06-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз