Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175093681 „ДМГ Трейд” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1324 район р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН, бл. 711, вх. Б, ет. 13, ап. 87
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД. BG161PO003-1.1.05-0137-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз