Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEHRB10336 Hess-Maschinenfabrik GmbH Co KG
Седалище Държава: Германия (Germany) Burbach-Wzhlbach 57299 Freier Grund Strasse 123
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
""Пресбетонел" ЕООД редуцира енергийното си потребление, чрез инвестиции в собствено енергийноефективно оборудване и зелени технологии" BG161PO003-2.3.02-0218-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз