Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176781719 Логистична подкрепа за регионален туристически продукт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Младост" 1, ул. "Никола Генадиев" №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз