Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име IT00200400265 КОМАС-КОСТРУЦИОНИ МАКИНЕ СПЕЧАЛИ АД
Седалище Държава: Италия (Italy) Силеа (ТВ), ул. "Чендон" № 1, п.к. 31057
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на линия за раздуване на рязан тютюн" BG161PO003-1.1.07-0069-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз