Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202652932 "АГОРА ТУР" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Момчилград 6819 Прогрес с. Прогрес, ул. "Първа" №114
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигурен транспорт в "Алтекс" ЕООД гаранция за висока производителност на заетите BG051PO001-2.2.03-0285-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз