Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108050173 ЕТ "АПТЕКА 5 - Росица Кичкова"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Момчилград 6800 Момчилград ул. "Маказа" №11, вх. "Б", ет 2, ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз