Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200449627 ИНАРТ ВИЖЪН ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Света Троица №378, вх.В, ет.2, ап.52
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Трансфер на най – добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси BG051PO001-7.0.07-0188-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз