Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176658023 КОНСОРЦИУМ „АЙСИДЖЕН”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район „Лозенец”, ул. „Проф. Хараламби Тачев” № 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване престижа на МГУ чрез въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване BG051PO001-3.1.08-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз