Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160064371 БИМАКС ГРУП
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.ПЛОВДИВ ул. СЛАВЕЕВИ ГОРИ # 41А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище"" BG161PO003-2.3.02-0114-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз