Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176702320 ДЗЗД "НИКОПОЛ 2020" в състав: "Фортис Фасилити" ООД и "Юнайт Консултинг" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София ж.к. Изток, ул."Акад.Методи Попов" № 26А, бл.46, вх.Б, ет.3, ап.18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол BG161PO001-5.3.03-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз