Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Румен Александров Димитров
Булстат
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул.Пейо Яворов № 27, вх.В, ет.1, ап.49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нов дом BG051PO001-5.2.12-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз