Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Сдружение "Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ"
Булстат
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе бул. Цар Фердинанд 3А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в Община Ихтиман и стимулиране участието на гражданите в планирането на общински политики за развитие BG051PO002-1.3.07-0186-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз