Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име БАЛКАН ТРЕЙД ЕООД
Булстат
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас БУЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 5А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на транспорт и мобилност за работещите в "БУМЕРАНГ-ВТ" ООД BG051PO001-2.2.03-0230-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз