Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200090708 "Проклима-2" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Богомил № 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "АДЛ" ЕООД - гр. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0456-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз