Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176641522 Обединение "Логистика на мероприятия"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Арх.Камен Петков" № 1А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики BG051PO002-1.6.02-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз