Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119044645 "ВИВА" ЕООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул. Банско Шосе №27А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд в "Пресков" АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007" BG051PO001-2.3.03-0163-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз