Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175913282 ДЗЗД "Вики Дизайн"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Н. Петков" 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"МОНТЮПЕ" ЕООД - с отговорност за здравословни и безопасни условия на труд и качествена работна среда" BG051PO001-2.3.03-0117-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз