Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200558199 „Крелин“ ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4002 Пловдив район р-н Западен ул. "КОПРИВКИТЕ" No 5, ет. 5, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Универсална платформа за разработване на виртуални файлови системи” BG161PO003-1.1.05-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз